ست شورت و سوتین زنانه

سوتین یا سینه بند بخشی از زیرپوش زنانه است که خانم‌ها از سنین بلوغ با آشکار شدن اولین نشانه‌های بلوغ که همان رشد سینه است شروع به بستن آن کرده و تا همیشه جزیی جدایی ناپذیر از سبد پوشاک بانوان می‌شود.

ست دارای شورتی با همان رنگ و جنس است که به آن ست شورت و سوتین گفته و به دو دسته راحتی و فانتزی تقسیم میشود.

هیچ محصولی یافت نشد.

ست شورت و سوتین زنانه

سوتین یا سینه بند بخشی از زیرپوش زنانه است که خانم‌ها از سنین بلوغ با آشکار شدن اولین نشانه‌های بلوغ که همان رشد سینه است شروع به بستن آن کرده و تا همیشه جزیی جدایی ناپذیر از سبد پوشاک بانوان می‌شود.

ست دارای شورتی با همان رنگ و جنس است که به آن ست شورت و سوتین گفته و به دو دسته راحتی و فانتزی تقسیم میشود.