زیرپوش مردانه

لباسی که در زیر پیراهن پوشیده می شود و به صورت یک لایه بین بدن و لباس هایی که پوشیده ایم قرار می گیرد .لباس زیری که بالاتنه را پوشش می دهد.اغلب بدون آستین هستند یا دارای آستین های کوتاه می باشند.

نمایش دادن همه 5 نتیجه

زیرپوش مردانه

لباسی که در زیر پیراهن پوشیده می شود و به صورت یک لایه بین بدن و لباس هایی که پوشیده ایم قرار می گیرد .لباس زیری که بالاتنه را پوشش می دهد.اغلب بدون آستین هستند یا دارای آستین های کوتاه می باشند.