تاپ زنانه

لباسی ک از کمر تاگردن را پوشش میدهد و انواع مختلفی دارد:تاپ بندی،تیشرت،شومیز،نیم تنه (دکلته)،رکابی،یقه رومی و…

نمایش یک نتیجه

تاپ زنانه

لباسی ک از کمر تاگردن را پوشش میدهد و انواع مختلفی دارد:تاپ بندی،تیشرت،شومیز،نیم تنه (دکلته)،رکابی،یقه رومی و…