سوتین زنانه

سوتین یا سینه بند بخشی از زیرپوش زنانه است که خانم‌ها از سنین بلوغ با آشکار شدن اولین نشانه‌های بلوغ که همان رشد سینه است شروع به بستن آن کرده و تا همیشه جزیی جدایی ناپذیر از سبد پوشاک بانوان می‌شود.

که دارای انواع مختلفی از جمله:کاپدار،بدون کاپ،فنردار و بدون فنر میباشد.

هیچ محصولی یافت نشد.

سوتین زنانه

سوتین یا سینه بند بخشی از زیرپوش زنانه است که خانم‌ها از سنین بلوغ با آشکار شدن اولین نشانه‌های بلوغ که همان رشد سینه است شروع به بستن آن کرده و تا همیشه جزیی جدایی ناپذیر از سبد پوشاک بانوان می‌شود.

که دارای انواع مختلفی از جمله:کاپدار،بدون کاپ،فنردار و بدون فنر میباشد.