شلوارمردانه

نوعی پوشش که برای پوشاندن پایین‌تنه به کار می‌رود. شلوار را هم مردان و هم زنان می‌پوشند. شلوار اواع مختلفی ازجمله راحتی دارد و جنس‌های متفاوتی چون نخی،پنبه، جین یا کتان داشته باشد.

نمایش دادن همه 3 نتیجه

شلوارمردانه

نوعی پوشش که برای پوشاندن پایین‌تنه به کار می‌رود. شلوار را هم مردان و هم زنان می‌پوشند. شلوار اواع مختلفی ازجمله راحتی دارد و جنس‌های متفاوتی چون نخی،پنبه، جین یا کتان داشته باشد.