برند معتبر

قولی است که محصول باتوجه به توقع مشتری به آن عمل میکند.به عبارتی برند توقع مشتری در مورد محصول راشکل میدهد و دارای علامت تجاری است.

نمایش 1–12 از 95 نتیجه

برند معتبر

قولی است که محصول باتوجه به توقع مشتری به آن عمل میکند.به عبارتی برند توقع مشتری در مورد محصول راشکل میدهد و دارای علامت تجاری است.